Däckskola

På den här sidan finner du information & tips om allt ifrån hur dina däck bör förvaras till lufttryck och under vilken period du får/ska köra med vinterdäck.

Vinterdäck

Montering av vinterdäck
Det är lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december till den 31 mars för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton samt släp som dras av dessa. Vinterväglag är det om det finns snö, is, snömodd eller frost på vägarna. Polisen bedömer om det är vinterväglag. Det är dock tillåtet att köra på dubbdäck 1 oktober till 15 april.

Vinterdäck krävs
1 december–31 mars om det är vinterväglag.
Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.

Dubbdäck får användas
1 oktober – 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag:

Bil Släp
Dubbade Dubbade
Odubbade Odubbade eller dubbade

Mönsterdjup

Däck ska ha ett kvarvarande profildjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.

Vid färd på väg under perioden 1 december – 31 mars när det är vinterväglag ska däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3 500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon, ha ett kvarvarande profildjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster.

Kravet på 3 mm mönsterdjup gäller dels vinterdäck, dels sommardäck som får användas enligt de undantag som anges i Trafikförordningen (4 kap. 18a§).

Vägverkets föreskrifter om bilar (VVFS 1994:5)

En säker femma!
Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck.

Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm. Stick ner myntet i mönstret på det mest slitna stället i de mittersta tre fjärdedelarna av däcket. Serdu hela siffran 5 är vinterdäcket definitivt utslitet.

Siffran 5 påminner dig om att det är när temperaturen kryper under +5°C som vinterdäcken bör vara monterade.

Rätt lufttryck

Snabbare slitage
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med sjuttio procent av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras. Att slita ut däck i förtid kostar pengar och är dåligt för miljön.

Risk för olyckor
Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man haft koll på sina däck.

Högre bränsleförbrukning
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400–500 kronor extra om året. Om alla körde med rätt lufttryck skulle också utsläppen av växthusgaser minska betydligt.

Kontrollera lufttrycket
Ta för vana att kontrollera däcken varje gång du tankar. Mät lufttrycket en gång i månaden till exempel i samband med att du kontrollerar däckens mönsterdjup. Se efter i bilens instruktionsbok eller kontrollera med en fackverkstad vilket lufttryck som är lämpligt för din bil. Vintertid ska det rekommenderade trycket ökas med 20 kPa. Tänk på att öka lufttrycket också när du har mycket last eller flera passagerare. Lufttrycket ska alltid mätas eller justeras på kalla däck.